Què defensam

 

El golf de València, les Illes Balears o la costa de Llevant són llocs de gran interès ecològic i,en conseqüència, econòmic a causa de les activitats que depenen del bon estat de la Natura, com la pesca o el turisme de qualitat.

Tan sols el turisme (segons les últimes dades de Exceltour de 2009) aporta un 43 % al PIB de les Balears, genera més d’un 30 % de l’ocupació, i el 39 % dels impostos. La pesca professional aporta al PIB un 0,25 % generant ocupació directa per a 672 persones.

Entre les zones de major interès ambiental amenaçades per aquest projecte hi destaquen:

  • les salines d’Eivissa i Formentera, un aiguamoll d’importància internacional, Parc Natural, Espai Ramsar, Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
  • les Reserves naturals des Vedrà, Vedranell i els Illots de Ponent davant la costa d’Eivissa: zona Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), ZEPA i LIC, que alberguen les millors colònies de cria d’aus marines de la Mediterrània occidental.
  • totes les zones de la costa d’Eivissa i de Formentera que estan protegides sota alguna figura de protecció, incloses Natura2000.
  • la Reserva Natural de les Illes Columbretes.
  • L’Albufera de València, un espai natural protegit declarat Parc Natural per la Generalitat Valenciana, Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), Lloc d’Importància Comunitària (LIC), inclòs en la Llista d’Aiguamolls d’Importància Internacional del Conveni Ramsar i amb hàbitats i espècies protegides per la Directiva comunitària d’Hàbitats (92/43/CEE).
Les salines d'Eivissa, © <a href="http://www.ibiza-spotlight.com/">Cat Milton</a>

Les salines d’Eivissa, © Cat Milton

Cal recordar a més, que Eivissa així com els fons marins entre aquesta i Formentera estan catalogats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Altres zones d’interès perjudicades serien l’àrea del corredor de migració dels cetacis que discorre davant les costes de Catalunya, Comunitat Valenciana i illes Balears i l’Àrea Important per a les Aus marines de la Plataforma-talús marins del cap de la Nau. Proposada com a futura ZEPA marina.

D’especial importància serien els impactes sobre els túnids ja que les aigües balears han estat proposades com a santuari de la tonyina.

L’exploració i explotació d’hidrocarburs són inacceptables causa de l’alt risc d’abocaments, incendis i contaminació continuada. A més dels evidents danys ambientals, sectors tan importants per a l’economia com el turisme o la pesca es veurien greument afectats en cas d’abocament accidental, per la pol·lució crònica i per la contaminació acústica dels sondejos sísmics.

© 2013-2020 Alianza Mar Blava