Protegir el dofí mular

Adquisició sísmica

Cal recordar que el ‘Projecte Mediterrani’ ha identificat a la zona centre de la costa oriental mediterrània d’Espanya “la presència de set espècies de cetacis: dofins mular, comú i llistat, caps d’olla gris i comú, rorqual comú i zífid de Cuvier. Addicionalment, a partir d’albiraments oportunistes, s’ha registrat també la presència d’una altra espècie, el catxalot. Sens dubte, l’espècie més abundant és el dofí llistat.”

Família de dofins mulars (<em>Tursiops truncatus</em>), © <a href="http://www.flickr.com/photos/volk/1272825070/">Willy Volk</a>

Família de dofins mulars (Tursiops truncatus), © Willy Volk

Per a les zones seleccionades, els investigadors del Projecte Mediterrani suggereixen la “regulació i fins i tot prohibició de qualsevol activitat relativa a l’exploració, modificació o explotació del sòl o del subsòl “.

Els odontocets (cetacis amb dents com els catxalots o els dofins) solen utilitzar freqüències sonores per comunicar-se, caçar i interpretar el medi. Els misticets (cetacis amb barbes filtradores, com el rorqual) utilitzen freqüències menors a 300 Hz, per la qual cosa el seu comportament es veu molt alterat per les prospeccions acústiques que fan servir freqüències similars. Els misticets se solen allunyar de la font del soroll, però es donen casos en què els polsos utilitzats per les campanyes acústiques poden arribar a produir danys físics en òrgans auditius o en altres teixits, i fins i tot provocar la mort si aquests exemplars es troben a prop de la font acústica.

Així mateix, la fàcil propagació de les ones acústiques determina l’extensió de l’impacte a zones molt allunyades de les fonts d’emissió, de forma que produeix si no danys greus, sí molèsties prou importants com per canviar hàbits vitals en aquestes espècies.

En el cas concret del dofí mular (Tursiops truncatus), catalogat també com espècie protegida en les diferents normatives, les Pitiüses constitueixen un dels enclavaments d’hivernada més importants de la Mediterrània occidental. La reducció dels recursos pesquers per les activitats sísmiques pot afectar greument aquesta població hivernant en una de les zones d’alimentació de l’espècie.

Perforació i explotació dels pous

La contaminació crònica derivada de l’explotació dels pous, pot provocar l’acumulació de compostos orgànics persistents en el greix corporal dels mamífers marins. En el cas d’un accident amb abocament catastròfic poden patir el taponament de les vies respiratòries o danys en el tracte respiratori i la seva mucosa per efecte dels contaminants químics. També ingereixen grans quantitats d’hidrocarburs d’elevada toxicitat en alimentar-se d’animals contaminats.

© 2013-2020 Alianza Mar Blava