Petroli al Mediterrani?

La petroliera escocesa Cairn Energy, a través de la seva filial espanyola Capricorn Spain, pretén buscar petroli o gas sota el llit marí del golf de València en una àrea submarina equivalent a unes sis vegades la superfície d’Eivissa i Formentera juntes i localitzada entre el litoral de la Comunitat Valenciana (a una distància d’entre 5 i 10 quilòmetres) i les costes de ponent de l’illa d’Eivissa (entre 35 i 40 quilòmetres).

Aquest projecte, en les fases d’investigació del qual Cairn Energy es compromet a invertir-hi almenys 82.410.000 €, s’emmarca en un conjunt de projectes similars de diferents petrolieres al llarg de tota la costa espanyola, des del golf del Lleó fins a les Illes Canàries, passant pel delta de l’Ebre o el mar d’Alboran. Aquesta proliferació de projectes d’exploració s’estén a tota la Mediterrània, cosa que, en un mar estretament interconnectat, pot donar lloc a l’acumulació dels efectes nocius sobre entorns ja molt fràgils.

Però aquest projecte de prospeccions petrolíferes no és una realitat inevitable. N’és una prova el fet que originalment la zona de prospecció es dividia en cinc blocs denominats: Albufera, Benifaió, Gandia, Alta Mar 1 i Alta Mar 2, però la pressió social a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears ha fet que l’empresa hagi decidit no seguir endavant en una de les zones, la més propera a l’Albufera de València (bloc Albufera). A més, encara no compta amb els permisos ambientals imprescindibles per realitzar cap de les activitats exploratòries marines contemplades en el projecte.

Exploració i explotació d'hidrocarburs a la regió llevantí-balear

Exploració i explotació d’hidrocarburs a la regió llevantí-balear

Quant a les altres quatre àrees licitades, el projecte contempla la possibilitat de perforar fons marins situats a una profunditat d’entre 50 i 2.000 metres. Operar en “aigües profundes”, és a dir, a partir de 500 m, planteja més riscos en les fases d’investigació i d’extracció degut a les pressions extremadament elevades, la baixa visibilitat i la impossibilitat d’accés humà a la boca dels pous.

L’exploració i la possible explotació d’aquests hidrocarburs podrien tenir greus impactes sobre el medi ambient i sobre l’economia de les costes balear i peninsular i podrien afectar sectors tan estratègics com el turisme o la pesca, que depenen del bon estat del medi ambient en el golf de València.

Detall dels permisos:

BLOCS*Sol·licitud permís d’investigacióConcessió permís d’investigacióObservacions
Concedits per Consell de Ministres. Validesa fins a gener de 2017, sent prorrogables
Albufera
Benifaió
Gandia
BOE del 19 d’agost de 2006RD 1775/2010, de 23 de desembre, i publicat al BOE de 22 de gener de 2011.Un any després, per l’ordre ministerial ITC/3599/2011, i publicada al BOE de 2 de gener de 2012, es publica la cessió total de les llicències concedides a Medoil a l’altra filial de Cairn Energy: Capricorn Spain Limited. El bloc Albufera no ha estat tramitat per als permisos ambientals.
Alta Mar 1
Alta Mar 2
BOE del 20 de setembre de 2008RD 1774/2010, dede 23 de desembre, i publicat al BOE de 22 gener 2011.Correcció d’errors del Reial Decret 1774/201, d’23 de desembre, via BOE de 3 de febrer de 2011.

* Cadascun té una superfície superior a la d’Eivissa i Formentera juntes

© 2013-2020 Alianza Mar Blava