La situació actual

En virtut de les llicències atorgades pel Consell de Ministres, Cairn Energy té reservades les zones del fons marí del golf de València que pretén prospectar a la recerca de gas i de petroli. Però per poder començar les tasques d’exploració l’empresa requereix els permisos ambientals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a cadascuna de les fases d’exploració, que no han estat concedits encara i que de fet es podrien denegar.

Gràcies a la pressió social i política, Cairn Energy ha renunciat a presentar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la petició per a la tasques de sondejos acústics en el bloc Albufera, el més proper a la costa del Llevant. Això no implica que hagi renunciat a la llicència sinó només que, de moment, s’inhibeix de fer tasques de recerca en aquesta zona.

 

 

 

La situació actual, a finals de l’any 2013, és que ha sortit a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del projecte que ens ocupa principalment, anomenat “Campanya d’Adquisició Sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2 al golf de València”.

L’avaluació ambiental d’un projecte pot seguir diverses vies, en un procés que conclou amb la publicació de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) que determina si el projecte segueix endavant (positiva) o no (negativa).

Per a projectes d’investigació d’hidrocarburs aquest procés haurà de realitzar-se almenys tres vegades: primer per als sondejos sísmics, després (si en els sondeijos apareixen trampes geològiques) per a la perforació de pous de tast i finalment (si es troben hidrocarburs aptes per a l’explotació comercial) per a l’explotació del o de dels pous.

Per arribar al document final (DIA) hi ha dues vies principals: una és la realització de l’Estudi d’Impacte Ambiental, que implica un procediment participatiu amb consulta pública i possibilitat d’al·legacions; l’altra passa només pel Ministeri de Medi Ambient qui formula directament la DIA sense consulta pública, basant-se en el document inicial enviat per l’empresa promotora (en aquest cas Cairn Energy).

L’exploració i la possible explotació d’aquests hidrocarburs podria tenir greus impactes sobre el medi ambient i sobre l’economia de les costes Balear i Peninsular i podria afectar a sectors tan estratègics com el turisme o la pesca. En efecte, el bloc Alta Mar 2, se situa a només 40 quilòmetres de la costa eivissenca.

El projecte d’exploració no pot deslligar-se de la possible explotació dels jaciments d’hidrocarburs que poguessin trobar-se en el fons marí. Per tant, l’objectiu perseguit en fragmentar els efectes de cadascuna de les fases d’investigació i explotació, és transmetre la sensació que les conseqüències seran menors.

Gener 2020

© 2013-2020 Alianza Mar Blava