Blog

Página 2 de 44

Ciclo de charlas dedicadas al medio marino y la Reserva de Biosfera

¿Te interesa conocer la biodiversidad marina que nos rodea?  Esta tarde, a las 19 h, en el Club Marítimo de Maó, el investigador del Centro de estudios avanzados de Blanes (CEA-CSIC), Kike Ballesteros, centrará su mirada en el fondo marino y hablárá sobre la conservación de la vida marina.

Es una de las charlas que se ofrecen hoy dentro de ciclo “Una isla, un mar” que organizan el Consell de Menorca, la Estación de Investigación Jaume Ferrer, de La Mola, y la Fundación para la Preservación de Menorca.

Además de Ballesteros, Luis Cardona, del departamento de Biología evolutiva, Ecología y Ciencias ambientales de la Universidad de Barcelona, hablará sobre “Peces, tortugas y cetáceos: el papel de los vertebrados marinos en Menorca”.

También participarán en el acto el profesor de investigación de IMEDEA, Dani Oro, con el tema “Las aves marinas” y el coordinador del Secretariado técnico de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, que hablará sobre “La mar, ¿un mundo de silencio?”.

Todos los asistentes podrán disfrutar de las bellas fotografías marinas del catedrático Manel Elices.

Ver noticia en Menorc@aldía

Durant tot l’octubre el Parlament balear ha acollit un cicle de jornades de debat sobre el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica. Des de la plataforma multisectorial Aliança Mar Blava es mostren esperançats amb aquesta nova norma, amb la qual esperen aconseguir, entre altres objectius, el millor marc legislatiu possible per tal de fer realitat la visió d’una Eivissa 100% renovable i d’unes Balears sostenibles. El coordinador tècnic de l’Aliança, Carlos Bravo, explica la importància d’aquesta llei.

Les conferències que han tingut lloc fins dia 31 d’octubre han estat promogudes per Mar Blava, amb la col·laboració de la European Climate Foundation, amb l’objectiu d’aconseguir l’aprovació d’una llei àmpliament consensuada. Per què és tan necessari el consens a l’hora d’afrontar eficaçment el desafiament del canvi climàtic?

La gravetat del problema del canvi climàtic ens força a avançar de manera urgent i decidida en la transició energètica cap a un model completament descarbonitzat, lliure de combustibles fòssils. Aquest és, a més, el nostre compromís internacional en haver ratificat l’Acord de París. No es tracta d’un objectiu senzill, atesa la nostra gran dependència actual d’aquestes energies brutes. Per aconseguir-ho, resulta necessari que les accions normatives que es pretenguin engegar sobre aquest tema puguin aplicar-se de manera eficaç en curt, mitjà i llarg termini. És a dir, la llei de canvi climàtic i transició energètica que es pretén aprovar en aquesta legislatura haurà de ser desenvolupada i aplicada sense contratemps ni sobresalts, no només en la propera legislatura sinó en un marc temporal de diverses dècades, per poder fer front amb èxit a un desafiament tan important per a tota la societat i el medi ambient com és el del canvi climàtic. Sense cap dubte, això només serà possible si aquesta llei aconsegueix tenir un ampli consens social, empresarial i polític; dit d’una altra manera, si s’aconsegueix que la immensa majoria de la societat balear la consideri com una llei necessària i positiva.

Per què és especialment urgent actuar a les Balears i començar la transició energètica cap a un model descarbonitzat i 100% renovable?

Els impactes esperats del canvi climàtic en les properes dècades a les Illes Balears seran especialment greus, la qual cosa hauria de ser motiu de profunda preocupació per a la societat balear i per a totes les forces polítiques que la representen. Sobre la base de les conclusions dels models climàtics, l’increment de la temperatura mitjana a les Illes Balears al llarg del segle XXI serà superior al que es registrarà globalment. A causa de l’augment esperat de les temperatures mitjanes, és molt probable que es produeixin fortes ones de calor i episodis de temperatures extremes al mateix temps que augmentaria el risc que es produeixin situacions de greu escassetat d’aigua. L’augment del nivell del mar tindrà conseqüències negatives per al litoral, el subministrament d’aigua (per la salinització d’aqüífers), l’urbanisme, etc. Així, l’augment del nivell del mar comportarà la pèrdua irreversible de molts metres de les nostres platges abans del 2050. Sense dubte, es tracta d’un context extremadament preocupant per a les Illes Balears, atesa la seva economia tan dependent del bon estat de les seves aigües i les seves costes, de la disponibilitat d’aigua per al subministrament, factors bàsics, entre uns altres, per poder continuar mantenint el seu lideratge en l’àmbit turístic, la seva principal indústria. Aquesta situació ens força a engegar mesures urgents de mediació (reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle) i d’adaptació als negatius efectes del canvi climàtic. En aquest context, el Govern balear va aprovar el passat 24 d’agost de 2018 el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica amb objectius ambiciosos, coherents amb allò establert en l’Acord de París, amb vista a la reducció d’emissions de CO2 i a avançar en la descarbonització del sistema energètic balear.

És possible la independència energètica a Balears?

Prestigiosos estudis tècnics demostren que el consum actual d’energia pot veure’s substancialment reduït mitjançant la potenciació de mesures i tecnologies d’estalvi i eficiència energètica i que la demanda d’energia realment necessària pot satisfer-se plenament gràcies a la combinació intel·ligent de les diverses fonts renovables disponibles (solar, eòlica, biomassa, etc.) i de sistemes de gestió de la demanda. Les Illes Balears podrien ser, en poques dècades, independents energèticament (cadascuna per separat o com un sistema insular interconnectat elèctricament) i 100% renovables. És només qüestió de voluntat política, acceptació social i compromís ciutadà. També caldria debatre el paper que hagués de tenir en curt, mitjà i llarg termini la connexió elèctrica amb la Península.

Per què és necessari posar l’èmfasi en la mobilitat sostenible a les Illes Balears?

Balears és la comunitat autònoma amb major dependència energètica exterior i menor implantació de generació mitjançant energies renovables. El seu sistema de generació elèctrica i la seva mobilitat es basen majoritàriament en l’ús de combustibles fòssils altament contaminants. La ràtio de cotxes privats per habitant és superior a la mitjana estatal, entre altres coses, perquè no s’ha fet una aposta decidida pel transport públic col·lectiu. Malgrat això, el fet de ser un territori insular ofereix també oportunitats per avançar ràpidament en la transició energètica cap a un model més sostenible. Per exemple, les distàncies reduïdes resulten més idònies per a la utilització de vehicles elèctrics.

L’ambició d’aquesta llei ha despertat interès a escala internacional. Per què?

Aquests primers anys després de l’entrada en vigor de l’Acord de París són claus per determinar l´autèntic compromís de les parts. El sector financer i el món dels negocis estan molt atents al que facin els diferents governs, a escala estatal o regional, per reorientar conseqüentment les seves estratègies i inversions. Pel que fa als governs, aquests estan pendents del que facin els altres, doncs és sabut que els primers a avançar per la senda de la transició energètica seran els que aprofitin millor les múltiples oportunitats econòmiques que sorgiran en aquest procés de transformació de l’economia mundial. Balears és una regió amb una gran projecció internacional, de manera que en presentar de manera pionera una ambiciosa llei de transició energètica ha generat moltes expectatives dins i fora de l’estat espanyol. Una vegada sigui aprovada aquesta llei es convertirà, sense dubte, en un referent mundial en la lluita contra el canvi climàtic, amb tots els avantatges que això li aportarà.

Què volíeu aconseguir amb aquestes jornades?

Amb aquestes jornades volíem, principalment, transmetre el missatge que l’opció més responsable i més intel·ligent per fer front de manera eficaç al problema del canvi climàtic és la d’avançar de manera ràpida i decidida per la senda de la transició justa a un model energètic sostenible, descarbonitzat i 100% renovable. I que, per aconseguir èxit en aquest important propòsit, es necessita tenir aprovada al més aviat possible una llei potent que comenci a aplicar-se sense obstacles immediatament, després de ser publicada en el butlletí oficial. També que, com demostren nombrosos estudis, quan abans comencem a transitar pel camí de la sostenibilitat energètica més beneficiós serà des del punt de vista laboral i socioeconòmic.

Los proyectos que se presentan para investigar la presencia de hidrocarburos o sondear los fondos marinos en el área levantino-catalano-balear siguen acumulando reveses. En los últimos tres años, la Administración central ha abierto 15 expedientes (11 de permisos de investigación y 4 para efectuar sondeos acústicos), pero todos han topado con impedimentos que, al final, han resultado insalvables. Además, la investigación de los fondos marinos con fines petroleros choca ahora con la creación (el pasado 29 de junio) de un área marina protegida en el corredor de migración de cetáceos. Las espadas siguen el alto, pero la batalla la están ganando los cetáceos; por ahora. El cambio de gobierno también ha propiciado un claro giro en las políticas, que tienden a primar el criterio de protección de la biodiversidad de las especies marinas y los océanos.

El último plan fallido corresponde al permiso de investigación de hidrocarburos “Nordeste” frente a la costa catalana.

La dirección general de Política Energética (Ministerio para la Transición Ecológica) ha dado carpetazo a seis permisos de investigación de hidrocarburos de los 12 solicitados presentados para operar en esta zona. Los permisos fueron solicitados por la empresa Cairn Energy (julio del 2011) y luego transferidos a la compañía española Repsol (marzo del 2013). La empresa petrolera presentó un escrito de renuncia, según la resolución publicada en el BOE sin explicar las causas de este desestimiento. Sin embargo, es relevante que la zona de actuación prevista elegida se solapa con el área marina protegida reservada para los cetáceos, lo que maniataba la acción de los promotores. La creación de esta área marina protegida impide llevar a cabo tareas de exploración de hidrocarburos ni sondeos acústicos con tecnología que cause daños a los cetáceos (cañones de aire comprimido).

Archivadas seis de las 12 solicitudes del proyecto “Nordeste”, tras la renuncia del promotor

No obstante –a tenor de la información hasta ahora disponible–, se desconoce si Cairn Energy continuará la tramitación de las otras seis solicitudes de permisos pendientes de resolver frente a las costas catalanas.

En cualquier caso, estos seis permisos restantes podrían verse afectados también por el área marina protegida para la migración de los cetáceos. Existe, de hecho, un acuerdo con el Gobierno de Francia para extender esta protección hacia aguas de jurisdicción francesa (dentro del Convenio de Barcelona).

La Alianza Mar Blava, una plataforma de entidades cívicas e institucionales de Baleares, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe una moratoria –de efecto inmediato– para evitar que prosperen nuevas solicitudes de investigación o prospección de hidrocarburos o de campañas sísmicas de sondeos acústicos.

“La dirección general de Políticas Energéticas debería ser activa, dar el paso adelante y no esperar a que las empresas promotoras tengan que desistir de proyectos irrealizables por situarse en áreas ahora protegidas para los cetáceos”, señala Carlos Bravo, coordinador técnico de esta entidad.

Además de los seis permisos de investigación aludidos frente a la Costa Brava, la Alianza pide el archivo definitivo de los otros tres expedientes (ver mapa) que siguen en tramitación: el proyecto de sondeos acústicos llamado Medsalt-2, promovido por el instituto OGS de Trieste (Italia) en aguas entre Mallorca, Eivissa y Formentera; el plan de ampliación de los pozos de la plataforma Casablanca de Repsol frente a las costas de Tarragona; y un nuevo permiso de investigación (“Medusa”), solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras también frente a las costas de Tarragona. En este último caso, la superficie de actuación se solapa igualmente con el área marina protegida del corredor de los cetáceos, argumenta Carlos Bravo.

La Alianza Mar Blava pide ya el decreto de moratoria para vetar nuevas iniciativas

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció a principios de agosto que tenía prevista “una paralización de las autorizaciones” por un periodo que aún se debe concretar “mientras logramos formular la propuesta parlamentaria para prohibir con carácter definitivo nuevas actividades de prospección y explotación en el mar”.
Incluso, añadió que “no será una prohibición de las prospecciones en el Mediterráneo sino probablemente en las aguas nacionales”.

El Gobierno podría acordar esta moratoria a los nuevos permisos a través de la aprobación de un real decreto, algo que no necesitaría ninguna tramitación parlamentaria. A más largo plazo, la prohibición de nuevos permisos de investigación y sondeos petrolíferos podría llevarse a cabo a través de dos opciones: o bien mediante la proposición de ley presentada con este fin por el Parlamento balear ante las Cortes, o mediante la proposición de ley promovida por el grupo socialista para vetar no solo los permisos en la costa mediterránea, sino en todas aguas españolas.

Desde su creación, en mayo del 2013, las alegaciones presentadas por la Alianza Mar Blava y diversas campañas ciudadanas han librado duras batallas para evitar que se llevaran a cabo diversos proyectos en tramitación que finalmente quedaron embarrancados. Así, lograron el archivo los permisos de investigación de hidrocarburos (llamados “Benifayó”, “Gandía”, “Alta Mar-1” y “Alta Mar-2”) concedidos a la compañía petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de Valencia (en 2015), concretamente en un área de gran valor ecológico frente a las costas de Eivissa.

También se archivó el proyecto de sondeos acústicos en el golfo de León, frente a las costas de Catalunya y Baleares, promovido por la compañía Services Petroliers Schlumberger, considerada la mayor empresa de servicios petroleros del mundo.

Y, finalmente, también, quedó en agua de borrajas el proyecto de sondeos acústicos en aguas del Mediterráneo noroccidental-mar Balear, cuyo promotor era la compañía británica Spectrum Geo Limited.

Las claves

  1. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió a principios de agosto poner fin a las autorizaciones de investigación y exploración de hidrocarburos así como a los sondeos acústicos en el Mediterráneo y el resto de las aguas marinas españolas. Esta voluntad política se ha concretado en la creación de un área marina protegida a lo largo del corredor para migración de los cetáceos en el mar Balear (entre la Comunidad Valenciana y Catalunya y Baleares). Esta figura legal comporta la prohibición de permisos de exploración. Sin embargo, esta promesa mantiene el interrogante sobre las solicitudes vigentes, pendiente de resolución, en zonas que no se solapan con la nueva área marina protegida. La Alianza Mar Blava, que reúne a las entidades baleares, sostiene que el archivo de estas solicitudes no comporta derechos de indemnización.
  2. El Gobierno podría acordar la moratoria a los nuevos permisos a través de la aprobación de un real decreto, algo que no necesitaría ninguna tramitación parlamentaria. A más largo plazo, la prohibición definitiva podría llevarse a cabo mediante la proposición de ley ya promovida por el grupo socialista, para vetar no sólo los permisos en la costa mediterránea, sino en todas aguas españolas. Todo indica que el Gobierno podría disponer de una mayoría parlamentaria, pues el Ejecutivo catalán apoyó la creación del área marina protegida. Pero esta vía tiene la incertidumbre que rodea la duración del actual mandato.
  3. Recientemente, la dirección general de Sostenibilidad de la Costa emitió un duro informe en el que desaconseja las prospecciones geológicas en el área marina entre Eivissa y Mallorca. Las actuaciones solicitadas –que preveían el empleo de la técnica de cañones de aire que lanzar ondas acústicas sobre los fondos marinos– “tendrían un efecto desfavorable” para los cetáceos (cachalotes, sobre todo), tortugas marinas y aves, se señala. El empleo de esta técnica resulta muy polémica.
  4. La dura batalla que se libra en Baleares contra las prospecciones tiene amplio respaldo político. Su Parlamento ha promovido una proposición de ley ante las Cortes para prohibir las prospecciones. Las entidades cívicas están agrupadas en la Alianza Mar Blava. Esta plataforma nació para oponerse a estos proyectos en gran parte para evitar el impacto de estas hipotéticas extracciones sobre el sector turístico; pero cada vez ha ido modelando un mensaje en favor de definir un modelo energético más limpio y autosuficiente para las Baleares

Descargar artículo en PDF (Castellano)

Descargar artículo en PDF (Català)

Ver artículo en La Vanguardia

Página 2 de 44
© 2013-2018 Alianza Mar Blava